Om

BRO MANSKÖR

Om BMK kan sägas mycket bl a .........att kören bildades 1907.


....att fastigheten köptes 2004.


....att konserthuset döptes till LYRAN.


....att kulturlivet i området har möjlighet att utvecklas tack vare Bro Manskör och Lyran.Här nedan finner Du länkar till områden som kan tänkas vara intressanta.* Körens historia.>>* Fastighetens bakgrund och historia från 1920 (byggnadsåret).>>* Resor som kören gjort.>>* Samarbete med andra körer och grupper.>>* Framträdanden.>>(OBS Länkarna är under produktion).


Copyright Bro Manskör © All Rights Reserved