Om

BRO MANSKÖR

Om BMK kan sägas mycket bl a .....

 

....att kören bildades 1907.

....att fastigheten köptes 2004.

....att konserthuset döptes till LYRAN.

....att kulturlivet i området har möjlighet att utvecklas tack vare Bro Manskör och Lyran.

 

Här nedan finner Du länkar till områden som kan tänkas vara intressanta.

 

* Körens historia.>>

 

* Fastighetens bakgrund och historia från 1920 (byggnadsåret).>>

 

* Resor som kören gjort.>>

 

* Samarbete med andra körer och grupper.>>

 

* Framträdanden.>>

 

(OBS Länkarna är under produktion).

Copyright Bro Manskör © All Rights Reserved